Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
0913.00.1289 3.350
0913.00.1579 2.950
0913.00.92.99 3.350
0913.01.10.10 3.850
0913.011.379 2.950
0913.011.689 3.350
0913.012.699 3.350
0913.01.3379 2.650
0913.015.111 2.950
0913.016.799 2.950
0913.019.111 2.650
0913.01.9399 2.200
0913.02.01.01 2.200
0913.020.168 2.950
0913.02.1799 2.200
0913.02.1899 2.200
0913.022.579 2.650
0913.02.33.55 2.200
0913.02.3379 2.650
0913.023.779 2.650
0913.025.222 2.950
0913.025.779 2.950
0913.02.6776 2.200
0913.02.7337 2.200
0913.02.8898 2.650
0913.029.222 2.950
0913.031.222 2.950
091.303.1579 2.200
091.303.1699 2.200
091.303.2599 2.200
091.303.2889 2.200
091.303.6679 3.850
091.303.7557 2.200
0913.05.1001 2.200
0913.05.11.55 2.200
0913.05.1389 2.200
0913.05.1661 2.200
0913.05.1799 2.200
0913.05.2589 2.200
0913.05.2662 2.200
0913.05.3389 2.200
0913.05.3589 2.200
0913.05.3599 2.200
0913.05.3883 2.200
0913.05.3899 2.200
09130.555.89 2.950
0913.055.665 2.200
0913.056.000 2.950
0913.05.6116 2.200
0913.05.6336 3.850
0913.05.68.66 3.850
0913.057.111 2.200
0913.05.8988 2.650
0913.059.000 2.950
0913.05.9899 2.200
0913.06.1001 2.200
0913.06.11.79 2.950
0913.06.1588 2.200
0913.06.1599 2.200
0913.06.23.23 2.200
0913.06.2588 2.200
0913.06.2679 2.200
0913.06.2689 2.200
0913.06.2799 2.200
0913.06.33.55 2.200
0913.06.3389 2.200
0913.06.3588 2.200
0913.06.3589 2.200
0913.06.3779 2.200
0913.06.5568 2.650
0913.06.5579 2.200
0913.06.5589 2.200
0913.06.5679 2.200
0913.06.57.57 2.200
0913.06.5779 2.200
0913.067.111 2.200
0913.06.7557 2.200
0913.06.8828 2.200
0913.06.9119 2.950
0913.06.9199 2.200
0913.069.333 3.350
0913.06.9399 2.200
0913.070.279 2.200
0913.070.579 2.200
0913.07.11.79 2.650
0913.07.1268 2.200
0913.07.1568 2.650
0913.07.1588 2.200
0913.07.1589 2.200
0913.07.1689 2.200
0913.07.1799 2.200
0913.07.22.66 2.200
0913.07.22.79 2.200
0913.07.2568 2.200
0913.07.2579 2.200
0913.07.2589 2.200
0913.07.2599 2.200
0913.07.2689 2.200
0913.07.2699 2.200
0913.07.2779 2.200
0913.07.2899 2.200
0913.07.3389 2.200
0913.07.3679 2.200
0913.07.3899 2.200
0913.07.5579 2.200
0913.07.5679 2.200
0913.07.5689 2.200
0913.07.5799 2.200
0913.07.6116 2.200
0913.07.6226 2.200
0913.07.6689 2.200
0913.07.6779 2.200
0913.07.6799 2.200
0913.07.6866 2.650
0913.07.6996 2.200
0913.07.8118 2.200
0913.07.8338 2.200
0913.07.93.93 2.200
0913.07.9599 2.200
0913.08.00.66 1.950
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Sim So Dep - Website mua bán sim uy tín, chuyên nghiệp, lâu năm nhất. V.Phòng Hà Nội, tpHCM và nhiều nơi. Giao miễn phí toàn Quốc. LH 091.555.0000


Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

DANH SÁCH SIM

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 09.1269.66.33 45 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 09.1268.11.33 34 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 091.262.11.55 32 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 091.262.00.66 32 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 0912.56.00.99 41 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 0912.39.00.99 42 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 0912.36.00.66 33 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 091.232.66.33 35 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 091.226.88.55 46 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 091.223.66.33 35 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 09.1221.77.66 41 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 09.12.16.99.22 41 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 09.12.16.88.22 39 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 09.12.13.99.11 36 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 09.12.12.77.00 29 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 093.666.88.44 54 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 098.569.2882 57 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 094.898.9119 58 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 0948.51.9889 61 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 093.183.9119 44 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 093.183.9229 46 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 093.183.6556 46 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 093.183.6226 40 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 093.183.6116 38 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 0931.833.663 42 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 0931.336.446 39 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 0916.87.6996 61 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 091.686.5775 54 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 091.686.2772 48 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 091.686.0880 46 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 0916.833.993 51 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 091.668.6006 42 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 091.292.6006 35 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 09.12.19.5665 44 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 0916.11.3003 24 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 0912.77.3113 34 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 09.1236.2332 31 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 0912.77.0220 30 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 0948.98.95.98 69 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 0912.11.5775 38 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 09.1268.8008 42 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 09.1357.7667 51 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 0916.11.5775 42 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 091.232.6006 29 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 09135.4.6996 52 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 0912.77.0110 28 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 09.1662.3663 42 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 091.232.1551 29 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 0916.10.8558 43 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 0916.11.2552 32 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 09.1320.2332 25 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 0913.96.5885 54 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 091.363.1551 34 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 0912.99.7667 56 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 091.227.8338 43 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 0912.99.3773 50 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 091.272.5775 45 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 0913.99.7667 57 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 0912.55.3113 30 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 091.252.0770 33 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 09.13.18.0990 40 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 091.252.3113 27 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 091.323.1551 30 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 09.1661.5005 33 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 0916.82.9599 58 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 09.168.29.299 55 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 09.1681.9599 57 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 0916.80.9799 58 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 0913.66.77.97 55 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 09.1350.96.99 51 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 0912.566.955 48 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 0912.8888.70 51 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 09.1669.5699 60 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 09.1669.3599 57 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 09.1668.2799 57 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 091.66.757.99 59 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 09.166.35889 55 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 09.166.25889 54 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 09.16.19.5589 53 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 09.16.18.3599 51 2,250,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại
  Số: GiáWeb  Giá KM 
 
(triệu)  (triệu) 
  (04).22.123456 86.0              73.1
  (04).22.666666 666.0            566.1
  (043).9.10.8888 35.0             29.8
  (043).913.9999 39.0             33.2
  (043).9.14.8888 28.0             23.8
  09.121.95559 4.8                 4.1
  09.12.19.6889 3.6                 3.1
  09.121.97779 5.8                4.9
  091.222.0168 6.8                5.8
  091.222.1331 4.8                 4.1
  091.222.1661 5.8                4.9
  091.222.1699 3.6                 3.1
  091.222.2552 4.8                 4.1
  091.222.77.55 4.6                3.9
  0912.30.03.03 4.8                 4.1
  0912.30.03.30 4.8                 4.1
  09.1234.3699 4.8                 4.1
  0912.37.33.77 4.8                 4.1
  0912.38.78.78 19.8              16.8
  0912.39.11.79 4.0                3.4
  0912.510.510 9.8                8.3
  09.1251.39.39 6.5                5.5
  0912.56.99.66 3.8                3.2
  0912.579.696 3.9                3.3
  09.1268.91.91 3.9                3.3
  091.272.2882 3.6                 3.1
  0912.79.99.69 4.8                 4.1
  09.12.90.99.90 4.8                 4.1
  0912.99.1689 3.6                 3.1
  0913.55.99.59 5.8                4.9
  09.1368.2992 3.6                 3.1
  0915.339.339 48.0             40.8
  0916.14.86.86 9.8                8.3
  09.16.14.88.99 8.9                7.6
  09.16.15.88.66 9.8                8.3
  0916.60.06.60 3.9                3.3
  091.757.6886 15.8              13.4
  0917.579.579 58.0             49.3
  0917.599.599 48.0             40.8
  091.767.98.98 3.9                3.3
  0917.991.991 29.8             25.3
  091.799.39.39 18.6              15.8
  0917.99.6886 18.6              15.8
  0917.996.996 38.0             32.3
  0917.99.8668 19.8              16.8
  0917.99.88.66 19.8              16.8
  0918.96.39.39 9.8                8.3
  09189.68.666 18.6              15.8
  0918.969.666 19.8              16.8
  0918.969.969 58.0             49.3
  0919.168.188 12.8              10.9
  09.19.29.59.99 38.6             32.8
  0919.299.299 99.0             84.2
  09.19.79.96.96 6.8                5.8
  091.979.9889 12.8              10.9
  092.678.9999 298.0           253.3
  0928.944.944 3.9                3.3
  09.33.6666.95 5.8                4.9
  09.33.66.88.56 4.8                 4.1
  0934.71.6886 5.8                4.9
  093.474.6886 7.9                6.7
  09.46.46.8888 298.0           253.3
  094.986.66.88 18.6              15.8

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn